galtur

גאלטור

שמחים אנו לבשר לקהל החשוב כי גם השנה ניתן לקנות בחנות שע"י ביהמ"ד בגאלטור, מוצרים במחירים רגילים,
מוצרי בסיס, לחם מאפים ומוצרי חלב, בשר דגים וירקות, הכל בכשרויות מהודרות בהחלט.

For more info, please call Mr Aron Berger +32477230073                         לפרטים נוספים נא להתקשר לר' אהרן בערגער במספר הנ"ל

 

 

 

 

 

מידע נוסף...